Lọc tách Atlas Copco 1614642399 – Phụ tùng Atlas Copco

  • Lọc chính xác: 0. 01 Micron.
  • Dầu chứa trong nén dưới 3ppm.
  • Filtration hiệu quả: 99,99%.
  • Service khoảng 3500h-6000h.
  • Initial ≤ 0.02Mpa.
  • Chế độ lọc tách dầu khí được thực hiện bởi các sợi thủy tinh mỏng nhập khẩu từ Mỹ và Hàn Quốc.