THIẾT BỊ LỌC ĐƯỜNG ỐNG HITACHI

Main products:

– Chức năng: loại bỏ nước và hạt rắn trong khí nén

– Độ chênh áp: 0.005 MPa hoặc thấp hơn

– Độ tinh lọc: 5 micron