LỌC TÁCH LB13145/3

Main products:

– Kích thước: A: 136mm, B: 100mm, C: 111mm, G: M 39x15mm, H: 302mm

– Tốc độ lọc: 0.02 – 0.2 micron

– Vật liệu: HV sợi thủy tinh tốt

– Thời gian hoạt động: 4500 giờ

– Luồng làm việc: 330 cbm/giờ

– Khối lượng: 2.9 kg.