THIẾT BỊ LỌC BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ

Thông số kỹ thuật:

– Lọc gió (Air Filters)

– Lọc dầu (Oil Filters)

– Lọc tách dầu(Separator – Spin on Type)

– Lọc tách nhớt (Separator – Elements Type)

– Lọc bơm hút chân không (Vacuum Pump Filters)

– Bộ lọc và Lõi lọc đường ống (In Line Filters & Elements)

– Van xả nước có tự động có Timer, Van xả nước tự động (Kiểu phao), Đồng hồ chỉ báo,…