SÚNG THỔI BỤI KHÍ NÉN

Thông tin sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Súng thổi bụi khí nén

– Mã sản phẩm: DG – 10 – 3

– Chiều dài vòi xịt: 100 mm

– Đường kính vòi: 3 mm

– Kích cỡ đầu nối khí nhanh: G 1/4”

– Kích cỡ nối vòi xịt: G 1/8”

– Khối lượng: 175 g