Màn hình điều khiển máy nén khí 1900071292

  • Model: 1900071292
  • Áp suất làm việc: 7bar,8bar,10bar và 13bar(g)
  • Kèm theo:

+ Cảm biến áp suất

          + Cảm biến nhiệt độ

  • Ứng dụng: Sử dụng cho máy nén khí