Lọc tách máy nén khí Compair 10494474

  • Vật liệu sản xuất lọc: giấy lụa, giấy thủy tinh và giấy tổng hợp
  • Chức năng: Loại bỏ dầu ra khỏi khí nén
  • Hiệu suất lọc: 99,8%
  • Độ chênh áp: nhỏ hơn hoặc bằng 0,02MPa
  • Tuổi thọ lọc: 3000-5000 Giờ