LỌC DẦU HITACHI 55305911

  • Model: Hitachi 55305911
  • Kiểu lọc: vỏ thép, dạng trụ, lắp bên ngoài kiểu xoáy ren (Spin-on).
  • Cấp lọc: 0.1 micron.
  • Tuổi thọ: 4000 – 8000 giờ chạy máy (với điều kiện tiêu chuẩn)
  • Độ chênh áp: 0.2 bar.