RƠ LE ÁP SUẤT KHÍ NÉN

– Phạm vi áp suất: 0 đến 400 bar

– Cung cấp: 24 VDC hoặc 230 VAC

– Kích thước kết nối: 1\4 ” và 1\2″

– Đầu ra: 1 relay AUX

– Môi trường làm việc: Khí

– Bảo hành: 6 tháng