MẮT THĂM DẦU KIM LOẠI

Thông tin sản phẩm

– Nhiệt độ: -30’C để 120’C

– Áp suất: 5-10 Bar (0,5MPa đến 1 MPa).

– Loại: NPT, NPTF, UNC, UNF, BSP