Lọc dầu máy nén khí Compair 04819974

  • Chức năng : Lọc tạp chất có chứa trong dầu
  • Hình dáng lọc: Hình trụ tròn
  • Độ tinh lọc: 10-15 micron
  • Mã sản phẩm: Lọc dầu Compair 04819974
  • Sử dụng cho máy nén khí Compair L07-11, L15-22
  • Vật liệu sản xuất lọc: Giấy lụa và giấy
  • Thời gian sử dụng : 3000- 4000h