LỌC DẦU KOBELCO P-CE13-528

  • Kiểu lọc: lọc ngoài xoáy ren (spin on).
  • Chất liệu: giấy nhập khẩu cao cấp.
  • Cấp độ lọc: 0.1 ppm.
  • Độ chênh áp: 0.2 bar.
  • Hiệu quả lọc dầu Kobelco P-CE13-528: 99%.
  • Thời gian sử dụng: khoảng 2000 giờ.