GAS R407C

Thông số kỹ thuật.

– Trọng lượng: 11.3 kg/bình

– Công nghệ sản xuất: Singapore

– Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.9%

– Nhiệt độ tới hạn: 86oC (186.8 oF)

– Dầu lạnh tương thích: PAG

– Nơi sản xuất: Singapor

– Giá bán: Liên hệ