THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHIỆT VI SAI DSC-0302

Main products:

– Phương pháp đo: Dòng nhiệt

– Dải nhiệt độ: -150 đến 750 độ C

– Dải đo: ±100 µW đến ±100 mW

– Môi trường đo: Không khí