LỌC ĐƯỜNG ỐNG LODE STAR F1960

  • Model: Lọc đường ống Lode Star
  • Mã sản phẩm: F1960
  • Lưu lượng: 196m3/min
  • Áp lực: 10 bar
  • Nhiệt độ: 0-60 độ C
  • Kích thước: 670x310x1400 mm
  • Bao gồm các cấp độ lọc: Q,P,H,C,X