CHẤT TẨY CẶN RYDLIME VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP