BÌNH TÍCH ÁP 50 LÍT

  • Model: BK-50
  • Đường kính thân (Ø): 325 mm
  • Chiều cao thân bình (A): 600 mm
  • Chiều cao chỏm cầu (B): 70 mm
  • Chiều cao chân bình (C): 150 mm
  • Độ dày (S): 4 mm
  • Chiều cao tổng thể: 890 mm
  • Kích thước ống vào/ra: M21
  • Áp suất làm việc: 10kg/cm2
  • Bảo hành: 12 tháng