BÌNH TÍCH ÁP 100 LÍT

  • Model: BK-100
  • Đường kính thân (Ø): 400 mm
  • Chiều cao thân bình (A): 800 mm
  • Chiều cao chỏm cầu (B): 90 mm
  • Chiều cao chân bình (C): 150 mm
  • Độ dày (S): 4 mm
  • Chiều cao tổng thế: 1130 mm
  • Kích thước ống vào/ra: M21
  • Áp suất làm việc: 10kg/cm2
  • Bảo hành: 12 tháng